Съвети от нашите специалисти

Видове изолация

Видове топлоизолационни материали : Видовете топлоизолационни материали, с които работим са: EPS, XPS икаменна вата EPS – “Експандиран пенополистирен” – това е добре познатият Ви

Ефективно решение за фасадна топлоизолация

Едно от най-популярните приложения на топлоизолационните системи е изолацията на фасади. Външната топлоизолация е най-подходяща от гледна точка на запазване на структурата на конструкцията. При

Как да избера топлоизолационен материал?

Как да избера топлоизолационен материал?Най-важните параметри, по които можем да сравняваме топлоизолационните материали са:– Топлоизолационни качества (λ – коефициент на топлопреминаване)– Паропропускливост (μ – съпротивление

Топлоизолационни материали

Топлоизолациите са единствените строителни материали които на практика възвръщат средства след полагането им. При постоянния ръст на цените на енергоносителите, топлоизолирането на едно жилище се

Изолациите от основите до покрива

Toплоизолациите са единствените строителни материали, които на практика възвръщат вложените средства след полагането им. При постоянния ръст на цените на енергоносителите топлоизолирането на едно жилище