Решение за фасадна топлоизолация

Ефективно решение за фасадна топлоизолация

Едно от най-популярните приложения на топлоизолационните системи е изолация на фасади. Монтаж на външна топлоизолация е най-подходяща от гледна точка на запазване на структурата и конструкцията на сградите. При този метод, се предотвратява образуването на топлинни мостове, а стените запазват свойството си да акумулират и отдават топлина в помещенията. Материалите за топлоизолация, полагани върху външна повърхност следва да бъдат устойчиви на климатични и механични влияния.

Детайл на фасадна топлоизолационна система:
1. Стена
2. Лепилно-шпакловъчна смес
3. Топлоизолация от EPS или Каменна вата 
4. Дюбели
5. Лепилно-шпакловъчна смес
6. Армировъчна мрежа
7. Грунд и мазилка

Платната от експандиран пенополистирол EPS и каменна вата осигуряват надеждно и дълготрайно топлоизолационно решение за фасади. Поради отворената си клетъчна структура, те притежават следните предимства:

– Високи топлоизолационни качества, постоянни във времето;
– Водоплътност и устойчивост на цикли замръзване-топене;
– Постоянство на размерите и устойчивост на механични влияния;
– Дълъг експлоатационен живот;

Водещите световни производители на  въведоха в експлоатация нови производствени технологии без използване на фреони, в съответствие с Протокола от КИОТО. Тези топлоизолационни материали, не отделят вредни вещества и отговарят както на европейските изисквания (търсете знака CE mark върху опаковките), така и на българските стандарти.

Гаранция за ефективността на топлоизолациите е приложението им във фасадни системи по контактен метод, преминали успешно тестовете на Европейската Организация за Техническо Одобрение (EOTA), което е и решение за фасадна топлоизолация.

В България повече от 15 години EPS топлоизолациите се прилагат в надеждни топлоизолационни решения за фасади, както за ново строителство, така и за ремонт и реконструкция на стари сгради. Още повече, платната от експандиран пенополистирол представляват отлична топлоизолация на фасадите.

Важни моменти при направата на фасадна топлоизолационна система

1. Основният елемент в топлоизолационните системи е топлоизолацията. От правилният й подбор зависи трайната енергийната ефективност на системата и съответно бързото възвръщане на вложените средства и не следва да се прави компромис с качеството на материала!

2. Трябва точно да се определят дебелините на платната за всеки отделен случай.
Минималните дебелини зависят от коефициента на топлопроводимост, влагопопиваемостта, дименсионната стабилност и/или някои от другите характеристики на продукта, съобразени с типа на цялостната конструкция на стената. Абсолютно погрешно е наблюдаваното на много обекти в момента монтиране на платна без оглед на техните характеристики и дебелини. Ефектът от това е недостатъчна топлоизолация, водеща до все още високи сметки за отопление, а при някои случаи и образуване на конденз и мухъл в помещенията.

3. Използването на качествени лепила, мазилки, грундове, мрежи и дюбели при фасадните топлоизолационни системи е задължително условие за тяхната експлоатационна надеждност и дългострайност.

4. При изпълнение на топлоизолационни системи специално внимание трябва да се обърне на процеса на полагане, съответно на цените за изпълнение, а така също и на гаранционните срокове, давани от изпълнителите. В много случаи и най-добрата правилно подбрана топлоизолационна система, може да бъде компрометирана вследствие на неправилен монтаж.

 

Ние бихме ви посъветвали така: Топлоизолирането е скъпа инвестиция. Направете я само веднъж!

Решение за фасадна топлоизолация
Решение за фасадна топлоизолация