Kачествените материали за топлоизолация

Как да разпознаем качествените материали за топлоизолация

За качествата на различните видове топлоизолационни продукти може да се съди по техническите им характеристики.

Коефициент на топлопроводимост – един от най-важните показатели. Освен, че трябва да има оптимално ниска стойност, той трябва да е измерен според унифицираните европейски и национални стандарти и да не влошава стойността си през експлоатационния живот на системата. Гаранция за това може да бъде от една страна строг вътрешен контрол, който осъществяват водещите производители, а от друга – периодични изследвания от независими органи.

На практика, материалите с по-добри топлотехнически качества постигат максимална ефективност при по-малки дебелини в сравнение с тези с по-високи коефициенти на топлопроводимост.

Съветваме ви когато сравнявате този показател за различните продукти, задължително да обърнете внимание на мерната единица. 

С добавянето на графит към EPS и XPS се намалява значително коефициента на топлопроводимост на двата вида материали за топлоизолация.

Плътност – различните приложения и системи /изолация на външни стени, подове, плоски и скатни покриви и т.н./ предполагат определена плътност на материали за топлоизолация, според изискванията на средата. Препоръчваме преди закупуване на топлоизолация да се посъветвате със специалисти относно необходимата плътност, за да избегнете бъдещо компрометиране на системата.

С повишаване плътноста на рфазличните материали за топлоизолация са намалява паропреминаването през тях.

От всички материали за топлоизолация XPS се произвежда с  с най-висока плътност.

Фактор на пародифузия /паропреминаване/ – по отношение на този параметър съществуват множество спекулации, което ни кара да изясним следните положения:

Преминаването на въздушни и водни пари от пространството в сградата, през конструкцията към външната среда и обратно у нас често е наричано “дишане”. Когато говорим за паропропускливост, трябва да отбележим, че коефициентите на пародифузия за изолациите варира от 1 (въздух) до 100 000 (пеностъкло).

На база на този параметър, най-разпространените материали за топлоизолация: вати, експандиран пенополистирол (EPS познат като стиропор), есктрудиран пенополистирол (XPS топлоизолационни платна) попадат в една група до 250.

Каменната вата има най-ниско число на пародифузия и  се откроява пред останалите материали за топлоизолация и е единствения материал използван за изграждане на вентелируеми фасади.

Въпросът за “дишането”, се поставя най-често при топлоизолиране на фасади.  Става ясно, че колкото повече външни стени има едно помещение, толкова по-важен е този показател за избор на материал за изолация на сградата.

Проблемът с успешното отвеждане на влагата се решава чрез инсталиране на климатична и вентилационна система или често проветряване. Появата на конденз може да се предотврати чрез полагане на достатъчна топлоизолация, както в частите с големи площи като стени, покриви и подове, така и с цел прекъсване на термомостове – мазета, греди, щурцове над прозорци и врати, парапети, бетонни колони и плочи, первази и др.

Степен на водонасищане – известно е, че водата в различните й състояния е най-големият враг на топлоизолациите, тъй като трайно уврежда топлотехническите им характеристики. Материалите, които не поемат влага запазват качествата си постоянни във времето. 

Всички материали за топлоизолация имат сходни характеристики за този показател.

Якост на натиск – представлява напрежението на натиск, което се оказва върху материала докато измени нащалната си форма с 10%. XPS значително превъзхожда останалите видове материали за топлоизолация.

Клас на горимост: Строителните материали се класифицират като негорими и горими според реакцията на огън. Единствения материал за топлоизолация с Клас А1 е каменната вата. Приложението и дори е като материал за пожароизолация.

Информация за всички тези характеристики, потребителите могат да открият върху опаковките, в техническите досиета и продуктови каталози.

 

Материали за топлоизолация
Материали за топлоизолация