Сериозно за топлоизолирането – част 1

Да поговорим сериозно за топлоизолирането.

Свикнали сме често да казваме “моят дом е моята крепост”. И не без основание, тъй като домът е мястото, където намираме спокойствие и отмора, посрещаме приятели и роднини, отглеждаме децата си. 

Именно поради това от значение е както създаването на индивидуална атмосфера, така и гарантиране на дългосрочна сигурност и комфорт в жилището.

Все повече хора осъзнават, че средство за постигане на здравословна среда на местообитание и топлинен комфорт е поставянето на топлоизолационна система. 

Многообразието от материали на родния пазар обаче, както и непознаването на специфичните изисквания при различините приложения, превръщат избора на подходящо топлоизолационно решение в доста трудна задача.

Сериозно за топлоизолирането – какви са ползите?

Ефективните топлоизолационните системи осигуряват траен комфорт, както през зимата, така и през лятото. 

Изпълнението на такава система води до намаляване на потребяваната енергия и съответно до по-ниски сметки за отопление и климатизация. 

Благодарение на реализираните икономии, първоначалната инвестиция се изплаща за кратък период от време.

Друго основно предимство от полагането на топлоизолационна система е защита на конструкцията от климатичните влияния и удължаване експлоатационния живот на сградата. 

Не на последно място, наличието на топлоизолация е сериозна причина за покачване цената на имота.

От глобална гледна точка, топлоизолирането допринася за редуциране на вредните емисии на газ в атмосферата и от там до по-здравословна среда на живот за всички нас.

Кое гарантира постигане на тези положителни ефекти?

Като всеки строителен процес топлоизолирането се осъществява по специфична технология, в съответствие със строги нормативни изисиквания, за да се постигне максимална ефективност. 

За всички трябва да е ясно, че простото поставяне на каквато и да било топлоизолация без оглед на типа материал, необходимата дебелина и стриктното следване на методите за полагане, няма да доведе до гореизброените ползи и в най-добрия случай ще се постигне частичен ефект.

Тук е мястото да изясним, каква е основната функция на топлоизолационните материали: максимално да затрудняват преминаването на топлина от помещенията към околната среда и обратно, като запазват характеристиките си постоянни във времето, независимо от климатичните и механичните въздействия, на които са подложени.

При избора на топлоизолация – най-важният елемент от системата, трябва да се оценява именно дали материалът изпълнява тези условия.

Сериозно за топлоизолирането - част 1
Сериозно за топлоизолирането – част 1