Вътрешна или външна изолация

Какво да изберем вътрешна или външна изолация?

 

Ще направим сръвнение между двата вида изолация и комбинациите между тях, за да видим техните плюсове и минуси.

Външна изолация:
Външна изолация
Външна изолация

+ Напълно са прекъснати термомостовете, и загубата на топлина през тях е елиминирано.

+Точката на конденз е извън стената и е намалена корзията на арматурата в бетонните елементи.

+ Възможността за проникване на влага отвън е напълно елиминирана.

+ Не се отнема от вътрешното пространство на стаите.

+ Стените акумулират част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бавно след прекъсване на затоплянето през зимата.

+ Изстиването на затопления въздух става плавно през стената и се елиминира предпоставката за образуване на влага от вътрешната страна на стените

+ През летния сезон е намалено значително загряването на стените от яркото слънце през деня и по този начин се потдържа по-хладна температура през нощта.

+ С поставянето на външна изолация се обновява облика на фасадата.

+ При монтажа на изолацията живущите в сградата не са притеснени от присъствие на работници в жилищните помещения.

– Цената на монтаж външна топлоизолация е по-скъпа от монтаж на  вътрешна топлоизолация.

– Изисква се допълнително монтаж на скеле или работа с алпинисти.

– За направата на външна изолация са необходими повече на брой работници.

– Монтажа на външна изолация е значително по-труден заради големите площи, които трябва да се изравняват особенно, когато това трябва да се прави на голяма височина с алпинисти.

– Времето за направата на изолация е ограничен от климатичните условия  заради работата на открито.

– Поради факта, че изолационните материали са с по-ниска плътност съществува риск от умишлена повреда на фасадата.

Заключение за външна изолация: Това е най-често използвания начин за монтаж на топлоизолация на сгради, средата за живот е значително по-благоприятна зради липсата на мухъл в помещенията. Удължава се живота на самата сграда заради намалената корозия, както  и ограниченото проникването на влага и течове през стените. Обновява се облика на сградите, особено ако те са по-стари и имат увредена мазилка по фасадата.

По-високата цена за монтаж на външна изолация се дължи на сложността при работата на по-големи фасади, допълнителната необходимост от монтаж на скеле или работа с алпинисти, както и поради факта, че работата е със сезонен характер.

При многофамилните сгради организацията е най-трудното нещо, но за да има 100% ефективност от изолацията е необходима топлоизолация на цялата сграда, защото само така са прекъснати всички термомостове. Загубите са значително по-малки, когато са изоларани и общите части на сградата, които винаги оставят на последно място. 

Изолация тип „сандвич” – стена/ изолация /стена:
Изолация и клинкер
Изолация и клинкер

+ Направата на този тип изолация има всички плюсове които има външна изолация.

+ Изолацията е напълно защитена от механична повреда.

– Прилага се предимно при строителство на нови сгради.

– Много често работниците си спестяват закрепването на топлоизолацията и тя се свлича с течение на времето.

– Заради риска от обледеняване външната стена обикновено е само от клинкерни тухли, без мазилки, като по този начин се ограничава външния облик на сградата.

Заключение „Сандвич“ изолация: Този метод на топлоизолация е приложим предимно при текущо строителство на сгради. Има всички предимства на всяка външна изолация с единственото изискване по дебелата част от зида да е от вътрешната страна. Много по-често се среща във Великобритания заради по умерените зимни температури, а и заради традиционния външен вид на къщите там.

В България се прилага като допълнително разнообразие, когато се търси ефекта и красотата от традиционната клинкерна зидария. Разновидност на този тип изолация е когато празнината между двата зида се запълва със смес от насипна вата, перлит или полиуретанова пяна.

Комбинирана – вътрешна и външна топлоизолация:
Вътрешна и външна изолация
Вътрешна и външна изолация

+ Напълно са прекъснати термомостовете, и загубата на топлина през тях е елиминирано.

+ Възможността за проникване на влага отвън е напълно елиминирана.

+ През летния сезон е намалено значително загряването на стените от яркото слънце през деня

+ С поставянето на външна изолация се обновява облика на фасадата.

+ Затоплянето на помещенията става значително по-бързо.

– При по-добра вътрешна изолация има опасност точката на конденз да е изместена във стената или близо до вътрешната изолация, като по този начин може да се образува конденз и да се увеличи корзията на арматурата в бетонните елементи.

–  С допълнителното намаляване  на паропропускливостта на стените, при повишена влажност в помещенията е възможно кондензиране на влага по-вътрешната част на стените.

– Стените не акумулират цялата част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бързо след прекъсване на затоплянето през зимата.

– Отнема се от вътрешното пространство на помещенията.

– При монтажа на изолацията живущите в сградата трябва да се съобразяват с присъствие на работници в жилищято, съпътствано със нуждата от преместване на мебели и багаж.

– Комбинираната изолация има всички минуси на външната топлоизолация

– Цената на комбинираната вътрешна и външна и външна изолация е най-скъпия начин за топлоизоларането на едно помещение.

Заключение за комбинирана топлоизолация: Този тип топлоизолация е най-скъпия възможен, обикновено се използва като презастраховане. Възможно е натрупване на влага и мухъл в последтвие, ако не е изчислна разумно вътрешната топлоизолация.

Когато се монтира гипоскартон в едно помещение много често вътрешната топлоизолация от минерална вата се слага само „защото това са външни стени”, а пък ватата е сравнително евтина и ще топли допълнително.

Разновидност на този тип изолация е употребата на оставащ кофраж от EPS, който е с точно е изчислено съотношението в дебелините на външна или вътрешна изолация за постигане максимална енергийна ефективност без да има опасност от натрупване на влага в конструкцията. Използва се при строителство на нови сгради и високата цена се компенсира от бързия и опростен начин на работа.

Вътрешна изолация
Вътрешна изолация
Вътрешна изолация

+ Цената за монтаж на вътрешна изолация е много по-ниска от направата външна.

+ Монтажа на изолацията не зависи от външните атмосферни условия.

+ Не се изисква допълнително монтаж на скеле или работа с алпинисти.

+ Монтажа на изолацията е значително по-лесен, заради малките площи които трябва да се изравняват.

+ За монтаж на вътрешна изолация не са необходими много работници, може да се направи и от сам човек.

– Не са прекъснати термомостовете, и загубата на топлина през тях не е елиминирано.

– Точката на конденз е близко до вътрешната част стената, което води натрупването на влага в стените и съсздава условия за развитиена мухъл и плесен.

– Натрупването на влага в стените води до корозия на арматурата в бетонните елементи и бързото им разрушаване.

– Възможността за проникване на влага отвън не е прекратена.

– Отнема се от вътрешното пространство на помещенията.

– Стените не акумулират част от топлината и съответно помещенията изстиват по-бързо след прекъсване на затоплянето през зимата.

– През летния сезон загряването на стените от яркото слънце през деня не е спряно и те продължават да отдават топлина през нощта.

– Поради факта, че изолационните материали са с по-ниска плътност съществува риск от повреда на изолацията при допир или неволен удар.

– При монтажа на вътрешна изолация, живущите в сградата трябва да се съобразяват с присъствие на работници в жилището, съпътствано с неудобството от преместване на мебели и багаж.

– С поставянето на вътрешна изолация не се променя облика на фасадата.

Заключение за Вътрешна изолация: Вътрешната изолация е високо рисково начинание и е подходяща за топлоизолация на вили и сгради, които не са постоянно обитаеми или такива при, които е необходимо бързо затопляне на въздуха в помещенията. Трябва да се има в предвид, че след спиране на уредите за отоплението изстиването на въздуха става по-бързо.

Подходяща е и за топлоизолация на мазета, на жилищни сгради които са паметници на културата или на отделни стени при, които няма друга възможност – пример: ограничен достъп до външната стена.

Помещенията, в които е направена вътрешна изолация  се нуждаят от отлично проветрение и вентилация. 

Вътрешната изолация е подходяща при топлоизолация на подове, заради повишената температура на повърхността. 

Подходяща е за изолация на тавани, когато температурната разлика с помещението над изолираното е сравнително малка.

 При монтаж на вътрешна изолация трябва да се осигури много добра вентилация и проветряване на помещенията. 

Не се препоръчва монтаж на вътрешна изолация на стени, които са застрашени от обледеняване, защото процеса на разрушаването на такива стени е многократно по бърз.

 Обикновено вътрешна изолация се препоръчва от работници извършващи вътрешни ремонти, които по този начин си улесняват работата свързана с изправяне на стените и си създават възможност за допълнителни доходи.

Извод – вътрешна или външна изолация:

materiali2
θ12– точка на оросяване /конденз/- образува се при 60% влажност и температура 12 ºC

θпом – температура в помещението

θВ – външна температура

Съвет: Не се доверявайте на анонимни „майстори” за избор на вътрешна или външна изолация. Обърнете се към архитект или се консултирайте с професионалисти, които са инвестирали средства и време за развитие на професията си. Обикновено хората се подвеждат от по-ниските разходи за направа на вътрешна изолация, препоръчана от недобросъвестни работници, връзката с които е един отдавна заличен телефонен номер. 

Вътрешна или външна изолация
Вътрешна или външна изолация