Съвети от нашите специалисти

Изолациите от основите до покрива

Toплоизолациите са единствените строителни материали, които на практика възвръщат вложените средства след полагането им. При постоянния ръст на цените на енергоносителите топлоизолирането на едно жилище

Видове мазилки

Видове мазилки и какво трябва да знаете относно избора на правилната за Вас мазилка. Според стуктурата им, фасадните видове мазилки са: Според химичния им състав

Топлоизолация на покрив

Покривът е частта от една сграда, който е изложен на различни външни и вътрешни влияния в най-голяма степен. Основни изисквания към скатния покрив са: Да

Топлоизолация на подове

Проблемът за енергийната ефективност трябва да се разглежда комплексно. За поддържането на микроклимата важна роля играят и подовете. Доказано е,че загубите на топлина са с

Какво е термомост и как може да Ви послужи?

При всяка една сграда в ограждащата констукция има елементи, които са с по-висока топлопроводимост. Топлината има свойството да преминава през материалите с най-ниско съпротивление, тези

Избор на топлоизолационен материал

1. Плътност – Стойностите представляват теглото на един кубичен метър от дадения материал. С повишаването на плътността се понижава топлопроводимостта, но се намалява и коефициентът на паропропускливост.

Видове материали и няколко съвета от нашите професионалисти

Съвременнито строителство обръща все по-голямо и заслужено внимание на екологичната и енергийната ефективност на сградите съпроводено от повишаването на комфорт на обитателите. Изграждането на тази