Топлоизолация на покрив

Покривът е частта от една сграда, който е изложен на различни външни и вътрешни влияния в най-голяма степен. Основни изисквания към скатния покрив са:

  • Да има добра топлоизолация, която има за цел намаляване на необходимата енергия за отопление през зимата, както и предотвратяване на прегряване на помещението през лятото, което намалява необходимата енергия за охлаждане.
  • Трябва да предотвратява преминаването на въздух, с което да се елеминират вентилационните загуби.
  • Да има добра паропропускливост, което предотвратява образуването на конденз.

Полагането на топлоизолцията на покриви не представлява голяма трудност. Възвръщаемостта на инвестицията е кратък, поради факта, че топлинните загуби през покрива могат да бъдат много големи.

Подходящ материал за топлоизолиране на покрива е минералната вата.
Предимства:

  • Материалът е еластичен, което дава възможност на ватата да се приспособи към пространството. Това е важно при дървено подпокривно пространство, защото дървото е естествен материал и гредите се извиват в някаква степен.
  • Минералната вата предотвратява възникването на топлинни мостове като попълва добре пространството.