Топлоизолация на подове

Проблемът за енергийната ефективност трябва да се разглежда комплексно.

За поддържането на микроклимата важна роля играят и подовете. Доказано е,че загубите на топлина са с 20% по-големи при неизолирани подови плочи.

Основен фактор, който оказва влияние на комфорта на обитаве играе температурата на повърхността на пода. При подовите констукции не бива да се забравя възможността за поява на кондензация, при ниска температура на пода, както и в геометричните топлинни мостове – ъглите между стени и подове. Това предразполага развитието на плесени и гъбични организми, които водят до разрушаването на строителната констукция и до неблагоприятни за човешкото здраве последствия. Това нежелано явление може да се предотврати, чрез изпълнение на топлоизолация на подовата конструкция.

Топлоизолиране на плочата на приземния етаж

Най-често използваната топлоизолация на приземен етаж е екструдиран пенополистирол (XPS) без значение от различните видове конструкции и варианти за фундиране. Топлоизолацията на подземната плоча е много важна, когато в зоната на сградата има подпочвени води. От техническа гледна точка най-подходящия вариант в този случай е XPS. Благодарение на структурата си топлоизолционните плочи от този материал не абсорбират влага и са с висока издръжливост на натиск.

Топлоизолация на междуетажни плочи

Възможни са два начина на разполагане на топлоизолцията при междуетажните плочи – под и над носещата конструкция. Подходящия способ се подбира според това коя част е в контакт с външния въздух или е разположена над неотопляемо помещение, като изолацията се поставя от студената страна като по този начин топлоизолацията предотратява образуването на конденз. В резултат на това се постига по-постоянна температура в помещението.

Плочите от екструдиран пенополистирол (XPS) отново са подходящи поради ниския си коефициент на топлопроводимост.