Как да избера топлоизолационен материал?

Как да избера топлоизолационен материал?
Най-важните параметри, по които можем да сравняваме топлоизолационните материали са:
– Топлоизолационни качества (λ – коефициент на топлопреминаване)
– Паропропускливост (μ – съпротивление на паропреминаване)
– Устойчивост на стареене
– Горимост (клас на горимост)
– Стойност

Параметрите на най-използваните топлоизолационни материалиса следните:
EPS- F (λ=0.035–0.041)(μ=20–100)
XPS (λ=0.031–0.036)(μ=100-300)
Минерална вата (λ=0.032–0.041)(μ =1.1)

клас на горимост:
EPS- F =В1
XPS =В1
Минерална вата =А1

Какви са изискванията към лепилно-шпакловъчната смес, които се използват в топлоизолационните системи?
Гарантирана адхезия към топлоизолационния материал
– Добра носимоспособност
– Еластичност
– Якост на натиск
– Лесна обработваемост

Защо често се забелязват диагонални напуквания над прозорците?
В пространствата около врати и прозорци съществуват силни механични натоварвания, което често предизвиква напуквания. За да избегнем този проблем при изпълнение на армиращия слой се предвижда допълнително диагонално армиране.

Защо не е позволено използването на тъмни интензивни цветове?
Тъмните цветове водят до нагряване на повърхността, което се концентрира в повърхностния слой над топлоизолационния материал, който възпрепятства разсейването на топлината в зида. Това води до термични напрежения, които се получават от резки температурните разлики (при дъжд, ден/нощ и др.).

Защо не може да се използва фасадна боя като крайно покритие при топлоизолационни системи?
Фасадната боя не притежава достатъчни защитни свойства от атмосферни влияния и механични увреждания.

Колко е нормалната дълготрайност за една топлоизолационна система?
Дълготрайността на една топлоизолационната система зависи от спазването на технологията при изпълнението и експлоатацията на фасадата. Голяма част от първите реализирани топлоизолационни системи съществуват повече от тридесет години. Естествено има и топлоизолационни системи при които се появяват проблеми, затова са разработени системи за саниране на топлоизолационни системи. За по-дълъг живот на фасадата препоръчваме използването на подходящи за климатичните особености материали и точно изпълнение на технологията.Какво отличава различните типове мазилки?
– химичен състав (свързвател)
– свойства на продукта след полагане (водопопиване, паропропускливост, визуални качества)
– дълготрайност

Защо понякога се получават петна в следствие на неравномерна структура?
При нанасяне на мазилката в по-дебел слой не може да се структурира правилно. Затова при неравна основа и различна дебелина на мазилката в различни участъци на фасадата се получава различно качество на структурата. Ролята на тънкослойните мазилки е да осигурят защита от атмосферни и механични влияния и да оформят дизайна на фасадата. Те не служат за изравняване на фасадата.

Какво е минерална мазилка?
Готова прахообразна благородна мазилка обогатена с полимери и добавки, подходяща за крайно покритие при топлоизолационни системи.

Каква е разликата между саниране и реновиране?
Санираме зидове, когато имаме повишени нива на засоленост и/или влага. В зависимост от това използваме различни саниращи системи:
– При слабо засолени зидове
– При силно засолени зидове
Реновираме фасада когато имаме частично или пълно поражение на старото крайно покритие. В зависимост от случая използваме различни технологии за отстраняване на стари покрития, заздравяване на стара налична мазилка, изравняване на повърхността на фасадата и крайно покритие.

Какви компоненти съдържа топлоизолационната система
1.Лепилно-шпакловъчна смес
2.Топлоизолационни плоскости
3.Грунд за крайно покритие
4.Крайно покритие
5.Стъклотекстилна мрежа
6.Дюбели

Кога е необходимо да се дюбелира?
Допълнителното механично укрепване с подходящи за целта дюбели осигурява цялостна устойчивост на системата при неблагоприятни атмосферни условия – силни ветрове и т.н. , поради което дюбелирането при полагане на топлоизолация е задължително.

От какво зависи дълготрайността на цвета?
Зависи от използването на подходящи устойчиви на слънчева светлина пигменти, при оцветяването на мазилките?