Как да разпознаем качествените топлоизолационни материали?

За качествата на различните видове топлоизолационни продукти може да се съди по техническите им характеристики.

Коефициент на топлопроводимост – един от най-важните показатели. Освен, че трябва да има оптимално ниска стойност, той трябва да е измерен според унифицираните европейски и национални стандарти и да не влошава стойността си през експлоатационния живот на системата. Гаранция за това може да бъде от една страна строг вътрешен контрол, който осъществяват водещите производители, а от друга – периодични изследвания от независими органи.

На практика, материалите с по-добри топлотехнически качества постигат максимална ефективност при по-малки дебелини в сравнение с тези с по-високи коефициенти на топлопроводимост.

Съветваме ви когато сравнявате този показател за различните продукти, задължително да обърнете внимание на мерната единица.

Плътност – различните приложения и системи /изолация на външни стени, подове, плоски и скатни покриви и т.н./ предполагат определена плътност на топлоизолационните материали, според изискванията на средата. Препоръчваме преди закупуване на топлоизолация да се посъветвате със специалисти относно необходимата плътност, за да избегнете бъдещо компрометиране на системата.

Фактор на пародифузия /паропреминаване/ – по отношение на този параметър съществуват множество спекулации, което ни кара да изясним следните положения:

Преминаването на въздушни и водни пари от пространството в сградата, през конструкцията към външната среда и обратно у нас често е наричано “дишане”. Когато говорим за паропропускливост, трябва да отбележим, че коефициентите на пародифузия за изолациите варира от 1 (въздух) до 100 000 (пеностъкло). На база на този параметър, най-разпространените топлоизолационните материали: вати, експандиран пенополистирол (познат като стиропор), есктрудиран пенополистирол (XPS топлоизолационни платна) попадат в една група до 250.

Въпросът за “дишането”, се поставя най-често при топлоизолиране на фасади. В тази връзка, изследванe според международните методи Glaser показва, че едва до 4 % от водните пари, които се образуват в едно домакинство, преминават през конструкцията на външните стени. Става ясно, че този процент е пренебрежимо малък в сравнение с общото количество влага в помещението, а минималната разлика в паропропускливостта на гореспоменатите топлоизолационни продукти не оказва влияние върху този факт.

Проблемът с успешното отвеждане на влагата се решава чрез инсталиране на климатична и вентилационна система или често проветряване. Появата на конденз може да се предотврати чрез полагане на достатъчна топлоизолация, както в частите с големи площи като стени, покриви и подове, така и с цел прекъсване на термомостове – мазета, греди, щурцове над прозорци и врати, парапети, бетонни колони и плочи, первази и др.

Степен на водонасищане – известно е, че водата в различните й състояния е най-големият враг на топлоизолациите, тъй като трайно уврежда топлотехническите им характеристики. Материалите, които не поемат влага запазват качествата си постоянни във времето.

В зависимост от областта на приложение, предвид трябва да се вземат също параметри като: якост на натиск, клас на горимост, дебелина, повърхност и форма на материалите.

Информация за всички тези характеристики, потребителите би трябвало да открият върху опаковките, в техническите досиета и продуктови каталози.