Изолациите от основите до покрива

Toплоизолациите са единствените строителни материали, които на практика възвръщат вложените средства след полагането им. При постоянния ръст на цените на енергоносителите топлоизолирането на едно жилище се изплаща след 2-3 отоплителни сезона.

Наред с това според вече действащия Закон за устройство на териториите и по-специално според изискванията към техническата и нормативна уредба в областта на проектирането, която бе хармонизирана предимно спрямо германските DIN стандарти, вече е задължително при новото строителство полагане на външна топлоизолация.

Съвременните продукти са съобразени с едни по-прецизни и подобрени коефициенти на топлопроводимост. С тях се достигат многократно по-добри топлоизолационни резултати, повишава се издръжливостта на високи температури, те са дълготрайни и устойчиви на стареене и останалите разграждащи процеси, намаляват почти до 0-та пропускливостта на водните пари и др. Или най-общо казано – по този начин се намаляват загубите на топлина, избягва се влагата, съхранява се качеството на строителството и се увеличава срокът на неговата експлоатация.

Разбира се, ако живеете в жилище, строено доста преди изолацията да бъде задължение за българския строителен предприемач, не се отчайвайте. Винаги има шанс да се погрижите и да подобрите топлоизолационните качества на своя дом. Изолации можете да поставите външно по цоклите и стените на сградата и вътрешно – за изолиране на подпокривното пространство, както и на самия под.

Логично е още преди да се втурнете да избирате каквато и да било изолация да си изясните няколко неща, като най-важното от тях е кой вид изолация е подходящото решение за вас. Минералните (стъклени и каменни) вати, пенополистиролите или например коркът имат различни разновидности, съобразени с конкретното приложение на материала. И не забравяйте – изолацията на фасада е нещо съвсем различно от изолацията на преградни стени.

Дебелината на изолацията също е от изключително важно значение. В страните от ЕС почти не се произвеждат изолации по-тънки от 5 см. Дори за постигане на коефициент на топлопроводимост на външна стена на отопляема сграда съгласно действащите български топлотехнически норми изолационният слой трябва да бъде с дебелина 5 или повече сантиметра. При покриви, където топлинните загуби на едно жилище са 30-40% от изолационния слой трябва да бъде с дебелина минимум 10 см. Изолации с дебелини от няколко милиметра, грубо казано, не са изолации, те могат да направят външната стена по-топла на пипане, но няма да предотвратят загубите на топлина.

Излишно е да казваме също така, че трябва да изберете утвърдена и известна марка, с която ще си гарантирате качеството на продукта, който си купувате. И още нещо – не отделяйте един от друг трите компонента – топло-, звуко- и пожароизолация (негоримост) и чак след това направете своя избор!

Минерални вати
Стъклени и каменни
В 99% за българския потребител минерална вата означава каменна вата. Стъклената вата обаче също е минерална с основна съставка минералът кварц (във вид на кварцов пясък или рециклирано висококачествено стъкло). Технологиите за производство на двата продукта са сходни. Процесът на компресиране на стъклените вати до тежки плочи с голямо обемно тегло е твърде скъп, поради което голяма част от стъклените вати се компресират при пакетиране в съотношение 6:1. Това намалява съществено транспортните разходи и съответно пазарната им цена. При разопаковане те възстановяват нормалната си дебелина. Не се заблуждавайте, че добра топло- и звукоизолация се постига само с тежък материал (с високо обемно тегло). За строго специфични и ясно специализирани изолации понякога това оказва влияние. Но за една стандартна преградна стена няма значение дали ще използвате 13-16 кг/куб.м. стъклена вата или 30-35 кг./куб.м. каменна вата. Показателите на двата продукта с почти двойна разлика в теглата са еднакви.

Минералните, респективно стъклените вати не са опасни за здравето продукти, противно на заблудата на някои хора. Те не са канцерогенен материал. Такъв със сигурност е азбестът и може би не знаете – финият прах от твърда дървесина. Стъклените и каменни вати са доказано безвредни, те са биоразградими материали, произведени по технологии, чийто приоритет е безопасността на човека. Ватите са материал, който не променя качествата си във времето или поне в рамките на живота на една сграда.

Каменни вати, характеристики
– Природен екологичен продукт – влакната са направени от минерали, добити от земята. Процесът на производство осигурява един изцяло екологичен продукт. Еднородното разпределение на влакната осигурява и еднородност на дебелината на плътността.
-Устойчивост на влага – минералите под форма на влакна не са чувствителни на влага и корозия. Също така панелите при производство са специално третирани да не абсорбират влага (водоотблъскващи).
– Пожароустойчивост – минералната вата не е запалима, благодарение на химическия си състав. Тази пожароустойчивост е уникална характеристика още повече, че осигурява висока работна температура на материала.
– Стабилност на размерите (механична якост) – неорганичният произход на суровините за производство на каменната вата гарантира устойчивост спрямо климатични условия. Благодарение на производствената технология плочите имат допълнително отлични якости, както на натиск така и на опън.
– Звукоизолация – ориентацията и разпределението на минералните влакна правят продукта един от най-добрите звукоизолатори.
– Нетоксичност и антибактериалност – минералните влакна са химически неутрални. Не съдържат никакви агресивни или корозивни субстанции, не осигуряват среда за развитие на бактерии и микроорганизми.

Приложение на ватите:
Топло- и звукоизолатор в тавани и покриви (плоски и скатни), подове и сутерени, леки преградни стени, сухи стенни конструкции, фасади и вентилирани фасади; както и в индустриалната изолация – за тръбопроводи, вентилации, резервоари, котли, пещи, хладилни помещения, контейнери, изолации в корабостроенето и др.

Пенополистироли
Екструдиран пенополистирол (XPS)
Платната от екструдиран пенополстирол съчетават най-модерните предложения за постигане на абсолютна термоизолация. Материалът притежава отлични характеристики и е приложим във всички варианти на топлоизолации, предлага се в различни разновидности, разработени в най-добро съответствие към различните приложения. Пенообразният топлоизолационен материал е с множество затворени мехурчета и се получава от термопластичен полистирол, преминал през полимеризация и екструдиране. Крайният пазарен продукт е във вид на плочи, различни по размер, плътност, топлопроводимост и висока механична якост на натиск (което е от значение при големи натоварвания).

Поради затворената си клетъчна структура екструдирания пенополистирол е водонепромокаем, неподатлив на метеорологичните условия при цикъла замръзване-затопляне, с висока устойчивост на стареене и разлагане, удобен е за монтаж, поради това, че е лек и лесен за разкрояване. Поставянето на плочите е лесно – не изисква специални инструменти и машини, но лепилото е специално. В повечето случаи върху пенополистиролните плочи се полага мрежа от стъклофибър за по-лесно и по-надеждно прикрепване на мазилката.

Приложение
Прилага се за топлоизолация под фундаментни плочи; за цялостно външно облицоване; за топлоизолация при големи натоварвания на натиск – напр. под замазка, промишлени подове и др.; периметърна топлоизолация; топлоизолация на обърнат покрив, както и при всички останали – плоски, едноскатни и двускатни; топлоизолация като влагане между/над фермите; топлоизолация на стени тип “сандвич”; вътрешна изолация на стени и плочи.

За покриви, подове, мазета, тераси и гаражи е добре да се използва дебелина от 20 до 100 мм. За стени и окачени тавани най-оптималната дебелина на плочите е от 25 до 70 мм. Подложките за изолация под тапетите са изключително ефективни при панелното строителство.
На стените зад радиаторите е уместно да се постави отражателен пенолист с алуминиево фолио.
За изолация на тръби могат да се използват кожуси от полифом.

Експандиран полистирол (EPS)
Експандираният полистирол (известен като стиропор) представлява термопластична твърда пяна, в по-голямата си част със затворени клетки, изпълнени с въздух. При производството му се използва водна пара. Номиналната плътност в сурово състояние на плоскости от експандиран полистирол варира от 10 до 20 кг/кв.м.

Приложение
Изолация при комплексни системи за топло- и шумоизолация; за полагане между ферми на покрив със или без междинно проветрение; изолация под замаски; изолация на топли покривни пространства – плоски покриви.