Избор на топлоизолационен материал

1. Плътност – Стойностите представляват теглото на един кубичен метър от дадения материал. С повишаването на плътността се понижава топлопроводимостта, но се намалява и коефициентът на паропропускливост.

2. Топлопроводимост – това е от основно значение при избора на вида на топлоизолационния материал. Колкото е по-ниска стойността, толкова по-добър изолатор е материалът.

3. Водопоглъщаемост – показател колко процента вода се поемат от обема на 1 куб.м на дадения материал. Водата е добър проводник на топлина и поради тази причина топлоизолационните платна се измазват с водоотблъскващи материали.

4. Коефициент на паропропускливост – паропропускливостта при топлоизолационните материали е от голямо значение. Неспособността да пропускат добре водните пари е предпоставка за появата на конденз и плесен.

5. Клас на горимост – От голямо значение! EPS и XPS материалите са самозагасящи се, но при излагане на открит огън поддържат горенето. Единствено е каменната вата е негорима, при излагане на висока температура тя се разтопява.

При избора на материала трябва да се имат предвид и някои основни фактори като: материала с който е изградена сградата, дебелината на външните зидове, климатичните особености на района и изложението. Трябва да се има предвид и че полагането на топлоизолация е съпътствано и с други дейности като: помняна на подпрозоречни первази, козирки и други.